Lid worden

Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open voor natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of een filiaal van een bedrijf, een vrij beroep of andere zakelijke activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aangrenzende gemeenten.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een jaar aangegaan en kan worden opgezegd ten hoogste een maand voordat het lopende jaar is afgelopen; dus vóór 1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.

Het lidmaatschap bedraagt € 155,- per kalenderjaar exclusief 21% btw. Voor ieder volgend lidmaatschap per bedrijf geldt een lidmaatschap van € 125,- per kalenderjaar exclusief 21% btw. De contributienota dient binnen 30 dagen te worden voldaan.

Een verzoek om een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat per e-mail via info@degoudsebusinessclub.nl Het desbetreffende verzoek wordt vervolgens kenbaar gemaakt aan de leden die binnen twee werkdagen hun eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur beslist daarna over het verzoek om lid te mogen worden.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden desgewenst contact opnemen met de secretaris of met een van de overige bestuursleden.

LinkedIn

Voor de leden van De Goudse Business Club is op de social networksite linkedin een eigen groep aangemaakt. Klik op onderstaande link om u als lid van de club en van deze groep aan te melden. Meld je aan voor Linkedin

Nieuwsbrief

Tenminste eenmaal per maand wordt digitaal een Nieuwsbrief aan de leden gezonden. Leden kunnen aldus activiteiten, akties of evenementen – al dan niet door hen georganiseerd – onder de aandacht brengen. Voorwaarde is minimaal dat dergelijke meldingen een netwerk-aspect in de breedste zin van het woord hebben. Het bestuur beslist of er in een Nieuwsbrief melding van wordt gemaakt.

Mailings

De overgrote meerderheid van de leden heeft herhaaldelijk aangegeven dat het niet op prijs gesteld wordt en dat het ook niet de bedoeling van een lidmaatschap is om elkaar mailings (zowel via de mail als via de post) te sturen over elkaars producten of om mogelijk andere voordelen die bij een lid te verkrijgen zijn onder de aandacht te brengen. De businessclub is een netwerkplatform; het (eventueel) zaken doen moet dus in eerste instantie op clubavonden gebeuren. Overtreden van deze gedragsregel kan reden zijn voor ontneming van het lidmaatschap.

 

No comments yet.

Geef een reactie