Lid worden van de Goudse Businessclub

Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open voor rechtspersonen die een zakelijke activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aangrenzende gemeenten.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een kalenderjaar aangegaan. Beëindiging kan uitsluitend schriftelijk en uiterlijk tot 1 december van het lopende jaar. De beëindiging is definitief na schriftelijke bevestiging door het bestuur.

De contributie bedraagt € 155,- exclusief 21% btw. Voor ieder extra lidmaatschap per bedrijf wordt € 125,- exclusief 21% btw per persoon aan contributie in rekening gebracht.

Een verzoek tot een lidmaatschap dient via het contactformulier op deze pagina te worden ingediend. Het bestuur beslist daarna over het verzoek en zal bij positief besluit dit schriftelijk kenbaar maken.

Tevens dient het contactformulier door huidige leden  te worden gebruikt om mutaties in gegevens aan het bestuur door te geven.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden voor een lidmaatschap contact opnemen met de secretaris of één van de overige bestuursleden.

 

Aanmelden als lid van de Goudse Businessclub

Aanhef Lid

Aanhef

Aanhef

Akkoordverklaring

Pin It on Pinterest

Share This