Lid worden van de Goudse Businessclub

Het lidmaatschap van De Goudse Business Club staat open voor natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of een filiaal van een bedrijf, een vrij beroep of andere zakelijke activiteit uitoefenen en gevestigd zijn in Gouda of aangrenzende gemeenten.

Het lidmaatschap wordt steeds voor een jaar aangegaan en kan worden opgezegd ten hoogste een maand voordat het lopende jaar is afgelopen; dus vóór 1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd.

Het lidmaatschap bedraagt € 155,- per kalenderjaar exclusief 21% btw. Voor ieder volgend lidmaatschap per bedrijf geldt een lidmaatschap van € 125,- per kalenderjaar exclusief 21% btw. De contributienota dient binnen 30 dagen te worden voldaan.

Een verzoek om een lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het formulier op deze pagina. Het desbetreffende verzoek wordt vervolgens kenbaar gemaakt aan de leden die binnen twee werkdagen hun eventuele bezwaren aan het bestuur kenbaar kunnen maken. Het bestuur beslist daarna over het verzoek om lid te mogen worden.

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden desgewenst contact opnemen met de secretaris of met een van de overige bestuursleden.

Aanmelden als lid van de Goudse Businessclub

 

Akkoordverklaring

8 + 2 =

Pin It on Pinterest

Share This